(måtten är mellan U.S./Imperial och SI-enheter.)


Hastighet, Bränsleförbrukning, Tryck, Vridmoment, Effekt och Energi

Hastighet (fart)

SI (Meter-systemet)
kilometer per timme (km/h)
kilometer per sekund (km/s)
meter per sekund (m/s)

Nautiska enheter
Knop (kt = nmi/h)
U.S./Imperial
Miles per timme (mph)
Fot per minut (ft/min)
Fot per sekund (ft/s)

Astronomi
Ljushastigheten (c)
 

Bränsleförbrukning

SI (Meter-systemet)
liter per 100 km (l/100km)
Används vanligen i Europa
liter per 10 km (l/10km)
Används i Sverige
km per liter (km/l)
Används kanske nånstans?
U.S.
miles per gallon (mpg)

Imperial
miles per gallon (mpg)
 

Tryck

SI (Meter-systemet)
Bar (bar)
kilopascal (kPa)
hektopascal (hPa)
millibar (mbar)
Pascal (Pa = N/m2)
Atmosfär (atm)
millimeter kvicksilver (mm Hg = Torr)
U.S./Imperial
Pound per square foot (lb/ft2)
Mer korrekt: lbf/ft2 (pound force)
Pound per square inch (lb/in2 = PSI)
Mer korrekt: lbf/in2 (pound force)
Inches mercury (in Hg)

Andra tryckmått
kg/cm2
Skall vara: kp/cm2 = kgf/cm2 = 9.80665 N/cm2
kg/m2
Skall vara: kp/m2 = kgf/m2 = 9.80665 Pa
Omräkningsfakorn 1 lb/in2 = 6894.757 Pa har använts.
 

Vridmoment

SI (Meter-systemet)
kilonewtonmeter (kNm)
newtonmeter (Nm = J = kgm2/s2)
millinewtonmeter (mNm)
U.S./Imperial
Foot-pound (Lbft)
Mer korrekt: lbf.ft (pound force)
Inch-pound (Lbin)
Mer korrekt: lbf.in (pound force)

Andra enheter
kilogram-meter (kgm)
Skall vara: kpm eller kgfm
 

Effekt

SI (Meter-systemet)
terawatt (TW)
gigawatt (GW)
megawatt (MW)
kilowatt (kW)
watt (W = J/s)
milliwatt (mW)
U.S./Imperial
Pound-foot per sekund (Lbft/s)
Mer korrekt: lbf.ft/s (pound force)
BTU per timma (BTU/h)
Det finns något olika definitioner av BTU
BTU per sekund (BTU/s)
Det finns något olika definitioner av BTU

Hästkraft
Hästkraft (hp)
US hp (550 lbf.ft/s)
Hästkraft (hp)
"Metrisk" hp (735.5 W)
 

Energi

SI (Meter-systemet)
terawatttimmar (TWh)
gigawatttimmar (GWh)
megawatttimmar (MWh)
kilowatttimmar (kWh)
watttimmar (Wh)
gigajoule (GJ)
megajoule (MJ)
kilojoule (kJ)
joule (J = Ws)
millijoule (mJ)
U.S./Imperial
Therm (therm = 100,000 BTU)
Det finns något olika definitioner av BTU
British Thermal Unit (BTU)
Det finns något olika definitioner av BTU

Andra enheter
kilocalorie (kcal)
Kallas "Kalorie" när det gäller mat
calorie (cal)
Det finns något olika definitioner av cal
erg
.
www.Pluggis.nu - En nyttig sajt för dig som studerar.