(måtten är mellan U.S./Imperial och SI-enheter.)


Volym, Vikt, Längd, Yta och Temperatur

Volym

SI (Meter-systemet)
kubikmeter (m3)
hektoliter (hl)
Används om vin-produktion
dekaliter (dal)
Används nästan aldrig
kubikdecimeter (dm3)
  = liter (l)
deciliter (dl)
centiliter (cl)
kubikcentimeter (cm3)
  = milliliter (ml)
kubikmillimeter (mm3)

U.S. Dry Measure (torr volym)
Barrel (bbl)
Bushel (bu)
Peck (pk)
Quart (qt)
Pint (pt)

Imperial (engelsk torr och våt volym)
Barrel
Bushel (bu)
Gallon (gal)
Pint (pt)
Fluid Ounce (fl oz)
"Kokboks-mått" (SI)
Matsked (msk)
Tesked (tsk)
Kryddmått (krm) = milliliter (ml)

Amerikanska kokboks-mått
Cup [bägare]
Table spoon (Tbs) [matsked]
Tea spoon (tsp) [tesked]

U.S. Liquid Measure (våt volym)
Barrel [42 gal]
Andra "barrel"-storlekar finns
Gallon (gal)
Quart (qt)
Pint (pt)
Gill (gi)
Fluid Ounce (fl oz)
Fluid dram (fl dr)
Minim (min)

U.S./Imperial Cubic Measure (kubik-mått)
Acre foot
Cubic yard (yd3 = cu yd)
Cubic foot (ft3 = cu ft) [kubikfot]
Cubic inch (in3 = cu in) [kubiktum]
 

Vikt

SI (Meter-systemet)
ton
kilogram (kg)
gram (g)
milligram (mg)
mikrogram (μg)

Troy weight (ädelmetaller och -stenar)
Troy pound (lb t)
Troy ounce (oz t)
PennyWeight (dwt)
Grain
Samma som Avoirdupois grain
Avoirdupois weight (vanlig vikt)
British ("long") ton
US ("short") ton
British ("long") hundredweight (cwt)
US ("short") hundredweight (cwt)
Stone
Pound (lb)
Ounce (oz)
Dram (dr)
Grain
 

Längd

SI (Meter-systemet)
kilometer (km)
meter (m)
decimeter (dm)
Används sällan
centimeter (cm)
millimeter (mm)
mikrometer (μm)

Nautiska längd-mått
Nautisk mil
Famn
U.S./Imperial Längd-mått
Mile (mi)
Furlong (fur)
Yard (yd)
Foot (ft) [fot]
Inch (in) [tum]
Mil [1/1000 tum]

Astronomi
Astronomisk enhet (ua)
Äldre beteckning AE
Ljusår
Parsec (pc)
Från "parallax second"
 

Yta (area)

SI (Meter-systemet)
kvadratkilometer (km2)
hektar (ha)
Används om jordbruks-ytor
ar (a)
Används nästan aldrig
kvadratmeter (m2)
kvadratdecimeter (dm2)
Används nästan aldrig
kvadratcentimeter (cm2)
kvadratmillimeter (mm2)
U.S./Imperial yt-mått
Mile square (sq mi)
Acre
Square rod (sq rd)
Square yard (sq yd)
Square foot (sq ft) [kvadratfot]
Square inch (sq in) [kvadrattum]
 

Temperatur

SI (Meter-systemet)
Grader Celcius (C)
Kelvin (K)
U.S./Imperial
Grader Fahrenheit (F)
.
www.Pluggis.nu - En nyttig sajt för dig som studerar.