Cirkel.
Cirkelns radie:

Svar: ²

Rektangel.
Första sidans längd:
Andra sidans längd:

Svar: ²

Klot.
Klotets radie:

Svar: ²

Kvadrat.
Sidans längd:

Svar: ²

Triangel.
Triangelns bas:  
Triangelns höjd:

Svar: ²

Ellips.
Långaxelns längd:               
Kortaxelns längd:
                        
Ellipsens area är: ²